Servicegegevens


Dreadbag.de - Wie zit er achter de Dreadbag?


Dreadbag.de

Lin Vogt
Nicholas groothandel Str. 114
48301 Nottuln

Mobil: + 49 171 89 62 648
Mail: shop(op)dreadbag.de
internet: www.Dreadbag.de

Belastingnummer: 312 / 5151 / 3048

Responsible for contents acc. to Sec. 55, para. 2 German Federal Broadcasting Agreement (RstV):
Dreadbag.de, Lin Vogt, Nikolaus-Groß-Str. 114, 48301 Nottuln


Disclaimer - Wettelijke vermeldingen


§ 1 Beperking van de aansprakelijkheid

De inhoud van deze website wordt met de grootste zorg gecreëerd. De aanbieder aanvaardt evenwel geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de verstrekte inhoud. Het gebruik van de inhoud van de website is op eigen risico van de gebruiker. Bijdragen die bij naam zijn geïdentificeerd, vormen de mening van de respectieve auteur en niet altijd de mening van de aanbieder. Met het zuivere gebruik van de website van de aanbieder komt geen contractuele relatie tussen de gebruiker en de aanbieder voor.

§ 2 Externe links

Dreadbag.de bevat links naar websites van derden ("externe links"). Deze websites zijn onderworpen aan de aansprakelijkheid van de respectieve exploitanten. Wanneer de externe links voor het eerst werden gekoppeld, controleerde de aanbieder de inhoud van derden voor eventuele wettelijke schendingen. Op dat moment waren er geen wettelijke schendingen. De provider heeft geen invloed op het huidige en toekomstige ontwerp en de inhoud van de gekoppelde pagina's. De instelling van externe links betekent niet dat de provider eigenaar is van de inhoud achter de link of link. Een constante controle van de externe links is onredelijk voor de aanbieder zonder concrete aanwijzingen van wettelijke schendingen. In het geval van kennis van juridische schendingen worden dergelijke externe links onmiddellijk verwijderd.

§ 3 Copyright en prestatie rechten

De inhoud gepubliceerd op Dreadbag.de is onderworpen aan het Duitse auteursrecht en het recht op auteursrecht. Elk gebruik dat niet door de Duitse Wet op het beschermen van auteursrechten en prestaties wordt toegestaan, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of respectievelijke auteursrechtelijke eigenaar. Dit geldt met name voor de voortplanting, verwerking, vertaling, opslag, verwerking of weergave van inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. De inhoud en rechten van derden worden als zodanig geïdentificeerd. De ongeoorloofde duplicatie of verspreiding van individuele inhoud of volledige pagina's is niet toegestaan ​​en strafbaar. Alleen de productie van kopieën en downloads voor privé-, privé- en niet-commercieel gebruik is toegestaan.

De presentatie van deze website in buitenlandse frames is alleen toegestaan ​​met schriftelijke toestemming.

§ 4 speciale gebruiksvoorwaarden

Voor zover de bijzondere voorwaarden voor individueel gebruik van deze website afwijken van de bovenstaande paragrafen, wordt dit uitdrukkelijk op de juiste plaats aangegeven. In dit geval gelden de speciale gebruiksvoorwaarden in het specifieke geval.


klachtenprocedure


Alternatieve geschillenbeslechting overeenkomstig art. 14 bijlage 1 ODR-VO en § 36 VSBG:

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), die u kunt https://ec.europa.eu/consumers/odr vinden. Wij zijn niet verplicht of onwillig om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een bureau voor het ontslag van consumenten.

CART